Yargı Reformu

Toplumun hem politik, hem ekonomik büyük çoğunluğu da bu konuda hemfikir. Ekonomi kesimi ticari ihtilaflarında yargının süratlenmesini ve zarar hanelerinin azaltılmasını, politik kesim ise vatandaş nezninde yargıya güvenin sağlanması konusunda bir reformun yapılmasını ve medeni ülkeler gibi vatandaşın yargıdaki işlerinin bir an önce sonuçlanmasını ve vatandaş memnuniyetinin sağlanmasını istiyor.

Adalet Bakanlığınca yapılan yargı Reformu Stratejisi Taslağı ve Eylem Planındaki değişiklikler yapılabildiği takdirde Türkiye çok büyük bir gelişme kaydetmiş olacak. Planda çok önemli hususlar yer almakta. Anayasa Mahkemesi’nin görevlerinin yeniden belirlenmesi, HSYK’nın kararlarına karsı basvuru, askeri mahkeme binalarının yasak bölge dısına çıkartılması ve demokratik hukuk devletinin gerektirdiği şekilde görev alanlarının yeniden belirlenmesi ki bu konuda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda 26/6/2009 tarihinde yapılan değisiklik ile sivillerin barıs zamanında askeri mahkemelerde yargılanmalarına son verilmistir, kisisel verilerin korunması kaydıyla yüksek mahkeme kararlarına erisimin kolaylastırılması, adli yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile mahkemelerin alt yapısının tamamlanması, adil yargılanma hakkı ve silahların esitliği ilkesi çerçevesinde savunmanın etkinliğinin artırılması, birbirine yakın veya is sayısı az olan adliyelerin birleştirilmesi, ihtisas mahkemelerinin yaygınlastırılması, Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin güçlendirilmesi, Tebligat Kanununda değisiklik yapılması, icra-iflas sisteminin etkililiğinin artırılması, bilirkisilik müessesesinin gözden geçirilmesi, kamudaki hukuk müsavirlikleri ile kamu ve hazine avukatlarının daha etkin yapılandırılması, çocuk adalet sisteminin iyilestirilmesi, hukuk eğitiminin etkin hale getirilmesi, hâkimler ile Cumhuriyet savcılarının idari ve mali konulardaki görev ve sorumluluklarının azaltılması, yargı çalısanlarının görev tanımlarının yapılması, is standartlarının belirlenmesi ve yükseltilmesi, AB ülkelerindeki uygulamalar göz önünde bulundurularak noterlerin görev tanımlarının ve açılıs kriterlerinin yeniden belirlenmesi, toplum nezdinde yargıya güveni etkileyen unsurların belirlenmesi için çalımsalar yapılması, adli yardımın etkinlestirilmesi için bu müessesenin gözden geçirilmesi, adalet hizmetlerinden yararlananların elektronik ortamda dava açmaları ile ilgili çalısmaların tamamlanması, yargı yerlerinde tercüme hizmetlerinin standarda bağlanması, temel hukuk bilgilerinin ilköğretim çağından itibaren öğretilmesinin sağlanması, uzlasma kurumunun etkinlestirilip gelistirilmesi, hukuki uyusmazlıklarda arabuluculuk ve uyusmazlıkların alternatif çözüm yollarının gelistirilmesi, idari yargıda uyusmazlıkların yargı öncesi çözüm usullerinin gelistirilmesi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun faaliyete geçirilmesi, ceza infaz kurumlarının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, denetimli serbestliğin etkinlestirilerek yaygınlastırılması, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların etkin sekilde uygulanması ve yaygınlastırılması, ceza infaz kurumlarının dıs güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığına devredilmesi, ceza infaz kurumlarında etkin bir halkla iliskiler biriminin kurulması, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ticarî Sır, Banka Sırrı ve Müsteri Sırrı Hakkında Kanun, Kisisel Verilerin Korunması Kanun, Devlet Sırrı Kanunu, DNA Verileri ve Millî DNA Veri Bankası Kanunu, Hukuk Uyusmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Ceza İnfaz Kurumları Dıs Güvenlik Hizmetleri Kanunu, Genel İdarî Usul Kanunu, Siddet Suçu Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun, Noterlik Kanununda Değisiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Türk Medenî Kanununda Değisiklik Yapılmasına Dair Kanunların çıkarılması. Planda yer alan hususların gerçekleştirilmesi konusunda iktidarın kararlığı ortada. Toplumun bazı kesimlerinin bu konuda tümüyle olumsuz eleştiriler yerine bu sürece katkı sağlayacak fikirlerle toplumun en önemli ihtiyaçlarından birinin karşılanmasına katkı sağlamasını diliyoruz.

1309 Defa Görüntülendi.

Anket

Bize Nasıl Ulaştınız?