Gelişen Kentler ve Su

Evet, yerel yönetimlere gönül vermiş bizler, yerel yönetimlerin, gözü, kulağı ve sesi olmaya devam ediyoruz. Yine dopdolu, özel bir sayıyla karşınızdayız. Yıllardır, yerel yönetimlerin sorunlarını, icraatlarını dile getiriyoruz, taşrayı devlet protokolüne taşımada köprü oluşturuyoruz. Köy-Des ve Bel-Des projelerini yerinde fotoğraflıyor, emeği geçenlerle bire bir yerinde haber-röportaj yaparak, siz okuyucularımıza sunuyoruz.Ve bununla da yıllardır gurur duyuyoruz… !

Bu sayımda farklı bir konu ile karşınızdayım,Bilgi ve iletişim, yaşamımızda bugün en önemli unsur haline geldi. Birbirini destekleyen bu iki olgu toplumu adeta kökten değiştiriyor. Merkezi ve yerel yönetim anlayışları ve yapılanmaları her geçen gün yenilenmek zorunda. Yeni örgütlenme modelleri ve ilkeler gelişmekte. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Devletin tamamlayıcısı yerel yönetimlerde önemli değişimler geçirmekte. Bilgi ve iletişimin sağladığı küreselleşme yerelleşmeyi de getirmekte. Demokrasinin ilk platformları yerel yönetimlerde kişisel sorumluluklar, katılımcılık, saydamlık ilkeleri kamu yönetiminin yeni karakterini oluşturmuş durumda.
***

Türkiye 150 yıllık merkez-yerel tartışmasından sonra 2003’te gerçekleştirilen hukuksal düzenlemelerle büyük yenilikler yaşadı. Kent insanı yaşadığı şehirdeki yönetim birimlerinin tümü ile ilişkilerinde kısa ve netice alabilen bir ilişki istiyor. Ticari, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamını kolaylaştıracak isteklerinin hemen karşılığını alabilmeyi ve demokrasiyi yaşayabilmeyi istiyor. Bu gelişmeyi yaşayan yerel birimler merkezin taşradaki uzantılarının da yerel birimlerdeki gelişmeye paralel olarak yetkilerinin genişletilmesini istemekte. Aksi takdirde yerelde bürokrasi engeline takılarak hizmet üretememe gibi bir durumla karşılaşmakta. Merkezin yerel birimlere aktardığı yetki ve takdirlerin kendi uzantılarına da aktarılması gerektiği gerçeği ortaya çıkmış durumda. Aslında sürekli karşılıklı etkileşim ve yönetişimin doğal bir sonucu bu. Merkezi otorite ise son yıllarda bölgesel örgütlenmeler geliştirdi. Siyasal, ekonomik ve hukuksal düzenlemeler de bu yönde yapılmakta. Yıllardır bürokrasiden şikayet eden toplum, büyüyen kentlerde yeni yönetim dinamiklerini harekete geçirerek çabucak zamanında verimli hizmeti sunan ve kaliteyi esas alan yeni dünyadaki sisteme ayak uydurulmasını istemekte.
***

Bugün küreselleşmiş ve hayallerimizde ve faaliyetlerimizde küçülmüş dünyada nüfusun yarısından fazlası şehirlerde yaşamakta. Türkiye’de ise bu oran nüfusun dörtte üçü giderek artmakta. Yerelde hizmet eden hem merkezi otoritenin hem de yerel birimlerin işi de buna paralel olarak çoğalmakta. Bu uğraş içinde bölge ve yerel düzeyde profesyonelleşme artmakta. Her bir değişik kültür ve sorunla yaşayan bölge ve belde insanının ortaya çıkardığı çözümler uluslararası alandaki çabalarla da kendine güç katmakta. Bölge veya belde de yer alan birimler ve kişiler haline gelmenin refahını yaşamakta. Karşılıklı bu moral alınan ve verilen hizmetin kalitesini arttırmakta. Kentlerde gelişen bu bilinç düzenli kentleşmenin önemini çok arttırmakta. Bu profesyonelleşmeye duyarsız kalamayan merkezi idare kentlerde yeni taleplere cevap verecek politikalar üretmekte. Kentte sağlanan refah ve barışla da insanların kentin ve kentlinin haklarına saygı duyma kültürü gelişmekte.
***

Büyüyen, gelişen bu kentlerin şimdilik ve gelecekteki en büyük sorunu temiz ve yeterli su ve temiz çevre konusu. Yeryüzünde aslında çok gibi görünen ancak tüm yeryüzü suyunun %3’ünü oluşturan tatlı su kaynaklarının aslında %1’i gibi bir miktarı kullanılabilecek durumda.
***

Dünyamızdaki bu gerçeğe baktığımızda, ülkemizde su yönetiminin şimdi ve gelecekte ne kadar ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor. Su yönetiminde yapılacak yanlışlıklar gelecek nesilleri susuz bırakacak. Yukarıdaki gelişmeleri yaşarken bu konuda yerel birimlerin uzun vadeli planlama yapmaları, merkezi otoritenin de su konusunda olumlu çabalarına yenilerini eklemesi, gerekli yasal düzenlemeleri yapması gerekiyor. Yerel birimlerden sorumlu İçişleri Bakanlığı ile Çevre Bakanlığının bu alanda yeni işbirliği projeleri geliştirmeleri gerekiyor

1395 Defa Görüntülendi.

Anket

Bize Nasıl Ulaştınız?