Yerel Yönetim ve İnsan

Yaklaşık 14 yıldır yerel yönetimlerle çalışıyoruz. Onların sesini duyurmaya çalışıyoruz. Yaz kış demeden Hakkari’den Kırklareli’ne kadar bütün yerel yönetimlerle çalıştık. Biz yaptığımız bu işle kimlerin sesini duyurmaya çalıştık şimdiye kadar. Hangi yönetimler bunlar?

İnsanların doğumundan ölümüne, öldüğünde bile defnine kadar aklınıza gelecek birçok konuda görevler üstlenen birimler bunlar. Bunlar devletin genel hizmet birimlerinden önce de vatandaşı doğrudan ilgilendiren birimler. Üstlendikleri yerel kamu hizmetleri ile yerel düzeyde demokrasi, yaşam biçimi, kent yaşayışı eğitimi sorumluluğu ile devletin bir basamak öncesinde sanki devlet birimi gibi çalışan kurumlardır. Devlete kalacak yükün çoğunu önceden hafifletmeye çalışan öncü kurumlar. Devletin genel bütçesinden ayrı bütçeli, ama çoğunlukla devlet geliri ile hizmet götüren birimler. Çoğunlukla kendi kaynaklarını oluşturacak potansiyel rezervlere sahip olmayan kurumlar.
***

İnsanların çoğunlukla yaşadığı kentler ve kasaba yönetimleri o yöre sakinlerinin ve yıl boyu gelen misafirlerin refahı için hizmetler üretir, şehri geliştirir ve sunarlar. Bir yerel yönetimin başarısı oradaki refahın düzeyini de gösterir. Hizmetlerden doğrudan olumlu veya olumsuz şekilde etkilenen insan unsuru, yerel yönetimin başarısını veya başarısızlığını da doğrudan etkiler. O yöre insanının bir çıkar birliği oluşur. Çünkü insan bu karşılıklı etkileşim sürecine istese de istemese de katılmak zorundadır. Bu ilişkiyi belirleyen kurallar çizilir. Yönetime katılımın, devletin en alt düzeyinde gerçekleşmesi sağlanır. Bu en alt birim kamu özelliği ile yerel özelliğini birleştirir. Yerel yönetimler katılım yönetiminin en ileri düzeyi olan demokratik yönetim biçimlerini geliştirmiş olurlar. Yerel yönetimler ve devlet kurumlarının karşılıklı etkileşim ve ilişkileri toplumun hep beraber kalkınmasına olanak sağlar. Yeni ufuklar, yeni projeler, hizmet yarışları doğar bu etkileşim ve iletişimden. Bu iletişimden uzak kalanlar bu yarışta genellikle geride kalırlar. Bu yarışa gönülden katılanlar hangi hizmetin daha etkili ve verimli olacağına da karar verebilme yeteneğine kavuşur. Planlar ve hedefler uygulanır, sonuca ulaşılır. İsraf böylece önlenir. Kaynaklar en iyi biçimde değerlendirilme imkanı bulur. Yöneticiler ve vatandaş doğrudan etkileşim içinde olduğundan vatandaş, yapılan işleri anında değerlendirir ve kamuoyu oluşur. İşler asla gizili kalmaz. Hizmetlerin doğru veya yanlış değerlendirilmesi ile yöneticiler çok çabuk dersler çıkarır. Temel insan haklarını, özgürlüklerini herkes kavrar. Uzlaşma ve dayanışma zemini oluşur. Sorunlar anında müdahale bulur. Asgari bir standart oluşur her kentte böylece. Bu standartlar her geçen gün yükseltilmeye çalışılır hep birlikte. Merkezi yönetimin sağlıklı işleyişi de yerelin bu gidişini önemli bir şekilde olumlu etkiler. Merkezdeki sorunlar anında her yere bir vücudun kanının yayılması gibi hızla ulaşır. Merkez hep bir örnektir o nedenle. Merkez yereli denetleyen konumdadır, ancak yerelin merkezi gözlemi süreklidir. Köy yerel yönetimleri ise bu saydığımız gelişmeleri henüz yaşayamamaktadır. Köy dışındaki yerel yönetimlerin yetkileri inanılmaz artmıştır bugün. Artan yetkiler çok büyük imkanlar sağlamıştır. Kaynak yaratma konusunda da özellikle büyük belediye ve özel idarelere büyük fırsatlar verilmiştir. Ancak küçük belediyelerin bu imkanları henüz bu düzeyde değildir. ***

Bizim hep sesini duyurmaya çalıştığımız kurumlar işte bu kurumlardır. İnsan yaşamını en öncelikli ilgilendiren kurumlardır bunlar. Bizim insanımız her zaman her yerde en iyisine layıktır. En iyi yerel yönetimlere kavuşmak dileğiyle.

1494 Defa Görüntülendi.

Anket

Bize Nasıl Ulaştınız?