Referandum ve Sivil Yönetim

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri Bereketiyle donatan Ramazan ayınız Mübarek olsun…

Bu özel sayımızda Ordu, Yozgat illerimiz ile ilgili dosyalarımızı bulacaksınız. Mahallindeki idarecilerin, karar alıcıların, siyasilerin, sivil toplum örgütlerinin, Ankara’ya ulaşan sesi olma iddiamızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.

***
Türkiye’nin demokratikleşme, sivilleşme ve özgürleşme çabaları nihayet Anayasadaki değişikliklerin referanduma sunulacak olmasıyla önemli bir mesafe daha almış olacak. 12 Eylül bir dönüm noktası. Tarih tarihle hesaplaşarak yeni tarihini eski tarihin üzerine yazacağı bir gün o gün. Demokrasiyi vesayet altında bulundurduğumuz 30 yıllık bir dönem anılmayacak o tarihten sonra. Evet, vesayet çok büyük bir darbe alacak o gün. Yıllarca konuşuldu, çalışıldı, mücadele edildi, yazıldı, çizildi, tartışıldı ve vesayet rejiminin önemli diyebileceğimiz taşları yerinden oynatılabildi.

***
Kaderlerini kendisi çizemeyen kadınlar ve çocuklar bu toplumun gerçek bireyleri olacaklar, her kişiye ait özel bilgi ve veriler daha sıkı güvenceye alınacak, memurlar ekonomik yönden daha çok refaha kavuşabilmek konusunda söz sahibi olacaklar ve amirlerin yetkisindeki keyfi cezalara karşı başvurulamayan cezalara karşı yargıya başvurabilecekler, yüksek askeri şura kararları idarenin işlem ve eylemlerinin yargı yolunun açık olduğu anayasal kuralına uygun olarak yargıya taşınabilecek ve anayasal bir çelişki ortadan kaldırılacak, şikayet mekanizmasının çok işlediği ülkemizde, şikayete aldırış edilmesini ve neticeye ulaştırılmasını sağlayacak bir mekanizma kurulacak, seyahat hürriyeti üzerindeki kısıtlamalar sınırlandırılacak, anayasada eşitlik ilkesi bulunmasına rağmen belli kişilere karşı yargıdaki ayrım ve belirsizlik kaldırılacak, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değiştirilerek TBMM’nin egemenlik yetkisinin kullanılmasında oluşturduğu sorunlar bitecek, bireysel başvuru hakkı tanınacak, demokratik düzeni kaldırmaya kalkanlar yargılanabilecek, HSYK’nın yapısı değiştirilerek bir adli reform süreci başlatılacak, geri planda görünmez bir güç marifetiyle tek tip insan tek tip davranış isteyen gizli otoriter rejim kalıntıları kaldırılarak korku siyasetinin sonlandırıldığı katılımcı bir yönetim oluşturulacak, farklı inanç ve kültürler bir tehdit unsuru olarak görülmeyip, OHAL yönetimlerini isteyen gizli kapaklı bir anlayış son bularak sivil bir yönetime geçiş süreci başlayacaktır.

***
12 Eylül de Anayasa tümüyle değiştirilecek olsaydı, yukarıda saydığımız iyileşmeleri daha da arttırabilecek, evrensel değerlere daha da yaklaşacak, demokratik standartlarımızı çok daha yükseltecek, daha çok kimse çok daha heyecanlı, çok daha önüne bakabilen kimseler olacaktık. Çünkü 82 Anayasa'nın otoriter ve baskıcı ruhunu, toplumu tahakküm altında bulundurduğunu hemen herkes kabul ediyor. Umuyoruz 12 Eylül temel hak ve özgürlükleri ve demokratik hukuk Devletini esas alan yeni bir anayasa yapımı sürecini tetikler. Yeni bir anayasa ile siyasi partiler ve seçim yasaları başta olmak üzere toplumsal uzlaşmanın sağlanacağı diğer yasalar sıraya girer. Böylece onlarca yıl bu ülkede siyaset yaptık, bakanlık yaptık, milletvekilliği yaptık, belediye başkanlığı yaptık, muhtarlık yaptık, üst mevkilerde çalıştık diyenlerin yerini yeni kuşakların önünü açan ve biz bu ülkeye normal demokratik yönetimi ve hukukun üstünlüğünü, sivilleşmeyi ve özgürlükleri yerleştirdik, yönetimi gizli vesayet makamları ile paylaşmadık milletle paylaştık, millete rağmen değil milletle geldik millete hesap verdik, korku yerine güven verdik, insanımızı ötekileştirmedik, insanımızın yaşam biçimine değer verdik, önce insanımızın ihtiyaçlarını gözettik diyenler çoğalır.

EVET;
• Bu duygu ve düşüncelerle önümüzde ramazan bayramımız ve referandumumuz var. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, ramazan bayramınız kutlu olsun, referandum sonucu ülkemize, milletimize hayırlı olsun.

***
• Bir dahaki özel sayımızda buluşmak dileğiyle…

1350 Defa Görüntülendi.

Anket

Bize Nasıl Ulaştınız?